velikost textu

Sváteční Kristus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sváteční Kristus
Název v angličtině:
The Sunday Christ
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Id práce:
109221
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Obraz Svátečního Krista je ikonografickým typem, který se již stal pevnou součástí ikonografických lexikonů jako velmi vzácná a neobvyklá forma pozdně-středověkého Mahnbildu1. Je tvořen centrálně umístěnou figurou Krista nebo alegorické postavy a okolo bývají rozloženy různé pracovní nástroje nebo pracující postavy. Kristus je v některých případech pracovními nástroji zraňován. V ikonografických lexikonech byl tento typ definován jako zvláštní typ obrazu, který byl užíván jako osvětný prostředek prosazující svěcení svátků a dodržování svátečního klidu. Toto jasné přiřazení k určitému významu je v krátkém pojednání slovníkového hesla nezbytné. Aniž bych tuto funkci zpochybňoval, snažím se doložit větší významovou šíři. Sváteční Krista spojuji také s eschatologickými představami, které ostatně s ideologií sedmého dne velmi těsně souvisí. Spojení Krista a řemeslných nástrojů se snažím vysvětlit jako sociálně velmi důležitý symbol laicisace křesťanské víry. V práci nejprve rozvíjím rostoucí význam vizuální zbožnosti a tělesného následování Krista pro kulturu třináctého století. Tímto přehledem ukazuji na stručnou rekapitulaci vývoje eucharistické úcty a františkánského konceptu Imitatio Christi. Nejdynamičtější rozvoj této kultury se vázal především na klášterní prostředí a na kulturu privátní kontemplace. Pro Svátečního Krista je však významná také lidová poloha pašijové úcty. S tímto rozvojem kontemplativní kultury získává stále důležitější místo eucharistický Andachtsbild. V konceptu vývoje vycházím z oblouku nastíněného E. Panofským v Imago Pietatis2. Přejímám i jeho představu o vztahu andachtsbildu a narrace, ovšem s vědomím oprávněné kritiky tohoto konceptu.
Abstract v angličtině:
The work is a monograph on the late medieval devotional image of Sunday Christ (Feiertagschristus, Christo della Domenica, Svjeta Nedelja, Christ du dimanche, Sváteční Kristus). The main aim of this research was to create a complete catalogue of all examples of the “Sunday Christ” image and explain its origins and development. Origins of this image are found in the various conceptions of the continual Christ’s suffering for our sins. The author is using the recent bibliography on this image (Koman, Reiss, and Rigaux) but the concept of the development is based more on the definition by Gertrud Schiller. The origins are seen in the mystical images from the cloister environment.- Sponsus pierced by Sponsa, Mystical nailing, nailing with various tools, Arma Christi, fabrication of Arma Christi, and other motifs found especially in the art of female convents. The pastoral care of nuns was usually practiced by Dominicans and other preaching orders, which probably modified some of the images of perpetual passion for the use of laity. As a certain reflection of this contemplative phase we may consider the Casatanense Manuscript (Rome, MS 1404) and mystical visions of Archbishop John of Jenstein, (1379) which included an ecclesiastical image of Christ attacked by Christians. The mural paintings had been painted in the archbishop’s chapel in Prague and they were understood as a prophecy of Hussite wars.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D. 28.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D. 20.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. MgA. Josef Záruba - Pfeffermann, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Klípa, Ph.D. 139 kB