velikost textu

Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu
Název v angličtině:
Psychological aspects of gender at work and in management
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
doc. Aleš Gregar, CSc.
Id práce:
109208
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Psychologie práce a organizace (XPSP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V současné době se do středu zájmu odborníků z oblasti věd o člověku a společnosti dostala problematika rovných příležitostí pro muže a ženy, která má zásadní vliv i na život každého z nás. Velmi aktuální a významná je zejména pro hospodářskou praxi, a to z hlediska působení jednotlivců v pracovním procesu, kde stále existují určité limity pokud jde o reálné možnosti uplatnění žen, a to jak ve funkcích řadových zaměstnanců, tak především v oblasti managementu. Výraznější zájem o tuto problematiku v našich podmínkách přitom podnítilo zejména postupné pronikání informací o hnutí za zrovnoprávnění šancí pro ženy, které dlouhodobě existuje v USA a západoevropských zemích. Kromě toho se zde však podílely i již delší dobu trvající rozpory mezi mírou zaměstnanosti u mužů a žen ve vztahu k jejich možnostem a hmotnému ocenění jejich práce. A konečně nejvýznamnější měrou se v současnosti na bouřlivém vývoji zájmu o tuto problematiku aktuálně podepsala i nutnost přizpůsobit naší legislativu podmínkám EU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Aleš Gregar, CSc. 291 kB