velikost textu

Příbramské voskařství v kulturním a historickém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příbramské voskařství v kulturním a historickém kontextu
Název v angličtině:
Wax-craft of Příbram district in social and cultural context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Blažková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc.
Id práce:
109162
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Současná moderní doba s sebou přináší řadu faktorů pozitivních, příjemných, ale i těch méně žádoucích. K těm zajisté pozitivním momentům lze přičítat zájem o dobové lidové zvyky a tradice, v neposlední řadě pak také zaniklá historická řemesla. Poměrně dlouhou řadu v původní podobě dnes již neexistujících řemesel mezi jinými doplňuje i voskařství. Jak už sám název dává tušit, vycházela voskařská práce především ze zpracování vosku. Původně šlo o včelí vosk, od 19. století získaly při výrobě voskařského zboží srovnatelný, později dokonce ještě větší význam vosky vyráběné uměle. Mluvíme-li dnes o práci s voskem, většina z nás si napoprvé bezděčně vybaví zejména svíčky. Voskařství ovšem zdaleka nebylo jen o produkci svící. Mistři voskaři, voskařští specialisté a v neposlední řadě vybraní umělci, zásobovali trh vedle různých druhů svící celou řadou dalších výrobků, a to jak dekoračních nebo užitkových různé kvality, tak i exempláři poměrně vysoké umělecké úrovně. Včelí vosk byl rovněž zpracováván a používán v rámci dalších oblastí, jako například v umění, kovolitectví, lékařství, později také v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Často býval vosk součástí nejrůznějších ochranných a konzervačních nátěrů nebo tmelů. Historie zpracování včelího vosku je dlouhá a pestrá. Již pravěký člověk, dobývající z včelstev med, nutně přicházel s voskem do styku. Na nepoměrně jistější půdu se ovšem dostáváme teprve v období starověku, kdy již máme k dispozici celou řadu dokladů o tom, že lidé vosk uměli získávat i zpracovávat. Ze starověkého období pocházejí první dostupné informace o včelách a jejich významném postavení v dobové symbolice a mytologii. Nazírání na vosk jako látku hlubšího symbolického významu mezi jinými převzalo a výrazně rozvinulo především křesťanské náboženství. Lze předpokládat, že od starověku se mezi laickými zpracovateli vosku začali specializovat jedinci, kteří dokázali vystihnout vlastnosti a specifika včelího vosku lépe než druzí. ...
Abstract v angličtině:
Wax-craft used to be a special craft which concerns processing of beeswax. Waxchandlers manufactured many sorts of candles – Passion candles, Christmas candles, many kinds of souvenirs, devotional articles, oblations, fancy goods, flowers or statuettes from beeswax, moreover, they produced soaps, perfumary etc. Wax-craft expended in Příbram during the 17th and 18th centuries through the proximity of very famous Holly Mountain, a pilgrimage place with the Baroque basilica and the wooden statue of Virgin Maria which took its origin in the 14th century. However, first written documents about this kind of craft in Příbram come from the year 1703 and they are connected with the first wax-chandler Jakub Brod. The period of the 19th and the beginning of the 20th centuries is the best known part of Příbram´s wax-craft history. The interest of wax-chandlers was concentrated on pilgrimage goods, nevertheless it´s possible to presuppose this trend earlier, too. It is interesting to study the ways of production in wax-chandler´s workshop on the basis of Anna Čížková (died in 2004), whose father Augustin Čížek was one of the last waxchandlers in Příbram. In order to penetrate into wax-craft problemacy well, we have to study preserved subjects and implements dealing with this craft. A rich collection of these subjects is deposited in the Mining Museum in Příbram. The collection contains more than 380 subjects dealing with the craft, 206 of them are implements which were used in the waxchandler ´s workshop. The most interesting are wax oblations, a three-dimensional votive presents made of wax. Most of them are votive presents in a shape of humans and animals. They were sold in Příbram – Holly Mountain until the fifties of 20th century. The cooperation with the artist Alena Čáková, who is the holder of a creative workshop in Příbram, has been contributive to these studies, too. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Blažková, Ph.D. 5.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Blažková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Blažková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc. 95 kB