velikost textu

Ústavní systémy nástupnických států SSSR s islámskou tradicí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní systémy nástupnických států SSSR s islámskou tradicí
Název v angličtině:
Constitutional systems of the successor state of USSR with Islamic tradition
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Pavel Uhl, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Oponenti:
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
prof.JUDr. Jaroslav Krejčí
Id práce:
10916
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Uhl, Ph.D. 12.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Uhl, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Uhl, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 521 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Jirásková, CSc. 894 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.JUDr. Jaroslav Krejčí 2.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 309 kB