velikost textu

Vybrané aspekty služebního poměru státních zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty služebního poměru státních zaměstnanců
Název v angličtině:
Selected aspects of service of civil servants
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Luděk Trykar, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
JUDr. Libuše Brádlerová
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
10912
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Luděk Trykar, Ph.D. 6.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Luděk Trykar, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Luděk Trykar, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 507 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 641 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB