velikost textu

Odklon v českém trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odklon v českém trestním řízení
Název v angličtině:
Diversions in Czech Criminal Procedure
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Filip Ščerba
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
JUDr. Jan Sváček
Id práce:
10907
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Ščerba 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Ščerba 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Ščerba 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 844 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB