velikost textu

Právní postavení mezinárodních organizací a orgánů jako subjektů mezinárodního práva veřejného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení mezinárodních organizací a orgánů jako subjektů mezinárodního práva veřejného
Název v angličtině:
Legal status of international organisations and bodies as persons under public international law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Pavel Sladký, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc.
Id práce:
10905
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc. 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 377 kB