velikost textu

Leo Spitzer: Stylistické studie z románských literatur

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Leo Spitzer: Stylistické studie z románských literatur
Název v angličtině:
Leo Spitzer: stylistic studies from Romance literatures
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Pechar
Id práce:
109047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Leo Spitzer (1887-1960) je jednou z nejoriginálnějších osobností jazykovědy a literární vědy první poloviny dvacátého století. Patřil ke generaci romanistů, která dostala solidní základy od svých učitelů, reprezentantů pozitivistické filologie – naučila se od nich především mikroskopii filologické analýzy –, ale která se proti svým učitelům také začala bouřit, neboť nahlížet vědu jako bezchybnou skládanku pozitivních faktů, majících zajistit rekonstrukci starších fází jazykového či literárního vývoje, se jí začalo jevit jako příliš samoúčelné. V pozitivistické koncepci byl jazyk vnímán – v romantické tradici – jako kolektivní a anonymní produkt a vše, čím se mohla projevit individualita mluvčího, bylo taxováno jako výjimka a abnormita. Měla-li však být filologie obdařena novým smyslem a vyvedena za hranice naturalisticky chápaných vývojových zákonitostí, musela vzít na vědomí, že jazyk a literatura jakožto lidské výtvory nemluví pouze tautologicky o sobě, ale hovoří především o člověku. Jako smysluplná se začala rýsovat taková věda, která dokáže postoupit od mikroskopie k makroskopii a která svými metodami dosáhne na antropologický horizont: za slovem zahlédne individuum a jeho osobní styl, za osobním stylem dobovou stylovou tendenci a za ní popřípadě psychologické či imaginativní komplexy stanovitelné v rámci národů či nadnárodních kulturních celků.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pechar 51 kB