velikost textu

Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry v českých zemích (pol. 19-pol. 20. stol.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry v českých zemích (pol. 19-pol. 20. stol.)
Název v angličtině:
The emergence and development of commercial law with regard to the situation in the Czech lands (pos. 19-pos. 20th century.)
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petra Skřejpková
Školitel:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponenti:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Karel Litsch
Id práce:
10904
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav právních dějin (22-UPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Skřejpková 4.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Skřejpková 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Skřejpková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 706 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karel Litsch 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB