velikost textu

Mezinárodně právní úprava uprchlictví v kontextu Střední Asie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodně právní úprava uprchlictví v kontextu Střední Asie
Název v angličtině:
International legal regulation of refugee status in the context of Central Asia
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Munira Sanginova, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Eva Hubálková, Ph.D.
Id práce:
10900
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Munira Sanginova, Ph.D. 7.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Munira Sanginova, Ph.D. 584 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Munira Sanginova, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. 781 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB