velikost textu

Population register and its design for Kazakhstan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Population register and its design for Kazakhstan
Název v češtině:
Populační registr a jeho architektura v Kazachstánu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bakhtiyar Kozhakhmetov
Vedoucí:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
108975
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
obyvatelstvo, registr
Klíčová slova v angličtině:
population, register
Abstract v angličtině:
Population register and its design for Kazakhstan Abstract This project primarily affects the process of creating/ building of population register in the Republic of Kazakhstan. The international experiences of population registration in European countries were used in the process of writing this thesis. Current data collection processing, their legal basis in the registers were also was analyzed. The diploma thesis also described the positive and negative sides of building population registers and usage this approach in Kazakhstan's reality. A census was carried out in Kazakhstan during the writing master thesis. The results of the census can contribute further to improve information base for the establishment of a register of the population based on census. Keywords: Register, Register-Based Census, The Republic of Kazakhstan, Statistics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bakhtiyar Kozhakhmetov 722 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bakhtiyar Kozhakhmetov 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 23 kB