velikost textu

Obchodní podíl a jeho převod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní podíl a jeho převod
Název v angličtině:
Business share in a limited liability company and its transfer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dita Komárková
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
108966
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodní podíl; Společnost s ručením omezeným; Převod.
Klíčová slova v angličtině:
Share; Limited Liability Company; Transfer.
Abstrakt:
Tato práce se zabývá právními otázkami spojenými s obchodním podílem a jeho převodem. Předmětem zkoumání je právní úprava převodu obchodního podílu a s tím související obchodním zákoníkem přiznaná smluvní autonomie společníků společnosti a smlouva o převodu obchodního podílu. Kromě těchto otázek daná práce pojednává o zajištění závazku převodem práva k obchodnímu podílu jako zvláštním druhu převodu obchodního podílu.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on legal questions of a business share in limited liability company and its transfer. The subject of the analysis is legal regulation of the transfer of the share, a contractual autonomy of shareholders given by the Commercial Code and relating to the transferability of the share and a contract for the transfer of the share. In addition to that this thesis deals with a securing an obligation through the transfer of title of the share.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dita Komárková 756 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dita Komárková 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dita Komárková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB