velikost textu

Státní dohled nad kapitálovým trhem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní dohled nad kapitálovým trhem
Název v angličtině:
State supervision over capital market
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Martin Pros, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
10894
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Pros, Ph.D. 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Pros, Ph.D. 579 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Pros, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 789 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 224 kB