velikost textu

Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídajícího věcnému břemeni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídajícího věcnému břemeni
Název v angličtině:
Acquisition of ownership right and right corresponding to easement by means of prescription
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Koura
Oponenti:
doc. JUDr. Jiří Mikeš
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10889
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Koura 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Koura 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Koura 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB