velikost textu

Problematika okolností vylučujících protiprávnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika okolností vylučujících protiprávnost
Název v angličtině:
The issue of circumstances excluding unlawfulness of conduct (defences)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radka Hemelková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
10887
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radka Hemelková 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radka Hemelková 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radka Hemelková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 11 kB