velikost textu

Konjunkturální Bratislava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konjunkturální Bratislava
Název v angličtině:
Conjunctural Bratislava
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Sokol
Vedoucí:
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Oponent:
Pavol Korec
Id práce:
108853
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bratislava, město, identita, hierarchie, teorie, regionální rozvoj, hip hop
Klíčová slova v angličtině:
Bratislava, city, identity, hierarchy, theory, regional development, hip hop
Abstrakt:
Konjunkturální Bratislava je regionální práce s důrazem na identitu a sociální charakter města a následný obraz ve fyzické struktuře a organizaci města. Sestává z teoretické části uvádějící teorii konjunkturálního města, založenou na propojení prvků hierarchie a dynamického vývoje a aplikované části, která se zaměřuje na jednotlivé aspekty (obyvatelstvo, ekonomika, urbanizmus, doprava, kultura). Krátká kapitola je věnována současným ideovým konceptům Bratislavy jako města i regionu. Práci uzavírá stručná prognóza nastiňující základní směry vývoje Bratislavy a z toho vyplývající možná úskalí v budoucnu. Empirická část je uvedena v příloze a tvoří ji analýza hiphopové kultury pomocí rozboru tří klipů z dílny místních uskupení. Bratislava byla vybrána, protože je výjimečným příkladem evropského konjunkturálního města jak z hierachického tak i vývojového hlediska.
Abstract v angličtině:
Conjunctural Bratislava is regional study which emphasises the topic of identity and social features of the city and its impact on the physical infrastucture and organisation of the city. First theoretical part introduces the Theory of conjunctural city based on connection between hierarchy and dynamic development in broad sense. Second part provides the systematic view of Bratislava, explaining some aspects of the theory (population, economy, urbanism, transportation, culture). Short chapter is dedicated to current conceptual ideas of Bratislava in terms of a city and a region, too. The last part of the study brings a brief prognostic view of main prospects of the city and some possible problems which may occure soon or later. Empirical study in appendix is aimed to Bratislava’s hiphop culture and its musical production. I analysed three local hip hop songs. Bratislava has been chosen for its uniqueness, being one of the very few remaining conjunctural cities in Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Sokol 4.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Daniel Sokol 86 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Sokol 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Sokol 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavol Korec 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB