velikost textu

Závěť

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závěť
Název v angličtině:
Testament
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Hamerská
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
10881
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závěť; neopomenutelný dědic; Centrální evidence závětí
Klíčová slova v angličtině:
testament; forced heir; Register of Wills
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work deals with the testament. It applies to its historical evolution (beginning in the times of the ancient Roman law), contemporary legal rules and also prepared s ignificant legal changes. The work divides the t yp e s of testaments, describes the possibilities of its change or cancellation and goes into the legal institute of disinheritance in detail. The final part of this work is dedicated to the overview of chosen foreign legal rules regarding the testament.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Hamerská 827 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Hamerská 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Hamerská 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB