velikost textu

Současný život zelovských Čechů na území České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný život zelovských Čechů na území České republiky
Název v angličtině:
Czechs from Zelów and their contemporary life in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbara Kučerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Junek, Ph.D.
Id práce:
108776
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Etnologie — Středoevropská studia (ETN SE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reemigrace, identita, protestanté, poreemigrační vývoj, Zelov, Zelów, Polsko, zelovští Češi
Klíčová slova v angličtině:
return migration, identity, Protestants, progress after the return migration, Zelov, Zelów, Poland, Czechs from Zelov
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Současný život zelovských Čechů na území České republiky si klade za cíl zachytit poreemigrační život skupiny navrátilců ze Zelova v Polsku (polsky Zelów). Věnuje se proměnám kolektivní identity po tzv. druhé reemigraci, jež probíhala po druhé světové válce. Je založena na terénním výzkumu uskutečněném v říjnu 2011 – únoru 2012 mezi zelovskými reemigranty a jejich potomky v devíti protestantských sborech v Čechách a na Moravě. Výzkum probíhal formou rozhovorů a pozorování v jednotlivých sborech, další technikou výzkumu byl dotazník. Zelovští Češi zakládali svou identitu na spojení náboženského a etnickojazykového vědomí (do Zelova se dostali v roce 1803 ze Slezska, do nějž přišli ve vlně náboženské emigrace ve 40. letech 18. století). Práce přibližuje historii náboženské emigrace a českého Zelova. Práce dále zachycuje, jak se identita zelovských Čechů měnila po reemigraci, jaký vliv na tyto proměny měl komunistitcký režim a prostředí, do nějž zelovští Češi přišli a jak velký je jejich opětovný zájem o zelovské tradice doložitelný založením o. s. Exulant a sjezdy a konferencemi věnovanými Zelovu po revoluci v roce 1989.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis „Czechs from Zelov and their contemporary life in the Czech republic“ makes an attempt to show the process of changes in life and identity of people participating in the return migration from Zelov in Poland (in Polish Zelów) and their descendants. It deals with return migration after the Second World War and next changes in collective identity. Czechs in Zelov built their identity on the connection of religious and language-and-ethnic awareness. They came to Zelov in 1803 from Silesia, where they were from 1740s as religious emigrants. The thesis also includes this history of the migration and life in Zelov. Than the thesis presents outcomes of field research, which took place from October 2011 – to February 2012. The research supposes that the descendants are now interested in their history and traditions of Zelov. The example of interest is citizens association Exulant. The research is consisted of interviews and questionnaires from nine protestants parishes in the Czech republic. They show that these people declare they are not interested in Zelov. On the other hand, observations and pastor's point of view indicate that the life of them is influenced by Zelov in many directions. The thesis shows that the situation was influenced by the communist regime, the environment of borderlands and the neighbouring society. It was also changed after the Velvet Revolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbara Kučerová 3.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbara Kučerová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbara Kučerová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Petr Kaleta, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Junek, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB