velikost textu

Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace České republiky do Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace České republiky do Evropské unie
Název v angličtině:
The role of the Parliament of the Czech Republic in the process of integration of the Czech Republic in the European Union
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Školitel:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab.
Id práce:
10876
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. nzw. et Doc. Karel Klíma, CSc. dr.hab. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB