velikost textu

Možnosti využití principu zpětné vazby při rozvíjení osobnosti dítěte s poruchami chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití principu zpětné vazby při rozvíjení osobnosti dítěte s poruchami chování
Název v angličtině:
Feedback principle application of children personality development with behaviour disorder and its possibilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Dagmar Kopáčiková
Školitel:
prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Id práce:
108724
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Obecná psychologie (XPSO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dagmar Kopáčiková 4.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dagmar Kopáčiková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dagmar Kopáčiková 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Dagmar Kopáčiková 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. 182 kB