velikost textu

Nabývání vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nabývání vlastnictví
Název v angličtině:
Ownership acquisition
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Pitrák
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
10870
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kodifikace, nabývání vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
codification, ownership acquisition
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se věnuje způsobům nabývání vlastnictví v občanskoprávních kodexech platných na území dnešní České republiky. Srovnání jednotlivých nabývacích způsobů v občanskoprávních kodifikacích poskytuje přehled vývoje tohoto institutu v průběhu posledních dvou set let, což je dnes aktuálním tématem s ohledem na způsob, jakým je tento institut upraven v novém občanském zákoníku. Práce popisuje nabývací způsoby vlastnického práva v jednotlivých občanských zákonících a nepomíjí ani historické události mající vliv na vlastnické vztahy, které nalezly svůj odraz v právní úpravě nabývání vlastnictví. Poskytuje tak základní informace o tom, jakými cestami se způsoby nabývání vlastnického práva ubíraly a v jaké podobě je můžeme očekávat do budoucna.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This paper deals with the means of ownership acquisition as defined in Civil Codes applicable within the contemporary Czech Republic. The comparison of individual means of acquisition defined in civil codifications provides an overview of the development of this institution over the past two hundred years, a pertinent issue nowadays, taking the way in which the institution has been defined in the New Civil Code into account. The paper describes the acquisition means of the right to property in individual Civil Codes and does not leave out historical events impacting the ownership relationship which were reflected in legal regulations concerning property acquisition. Therefore, it provides basic information on the development of the means of acquiring the right to property and its anticipated future form.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Pitrák 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Pitrák 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Pitrák 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB