text size

Kabaret Červená sedma ve světle materiálů archivu Českého rozhlasu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kabaret Červená sedma ve světle materiálů archivu Českého rozhlasu
Titile (in english):
Cabaret "Červená sedma" in the light of archival materials of Czech Radio
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Eva Vítková
Supervisor:
prof. PhDr. Marta Ottlová
Opponent:
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Thesis Id:
108622
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Musicology (21-UHV)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
Musicology (HV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
13/09/2012
Defence result:
excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Kabaret, Praha, poč. 20. stol., archiv, Český rozhlas, Radiojournal
Keywords:
Cabaret, Prague, beg. of the 20th century, archive, Czech Radio, Radiojournal
Abstract (in czech):
Tato bakalářská práce mapuje stav, v jakém se v současnosti nachází archiv kabaretu Červená sedma, který je dnes z velké části uložen v prostorách archivu Českého rozhlasu v Praze. Porovnává údaje z původního katalogu, který byl veden samotnými členy kabaretu, se skutečným dnešním stavem. Uvádí pak jednotlivé odchylky a nesrovnalosti, jež byly během revize odhaleny. Dále se zaměřuje na Červenou sedmu jako součást vysílání Českého, resp. Československého rozhlasu, a podchycuje pořady, ve kterých se tento spolek vyskytl buď přímo prostřednictvím jeho členů, nebo zprostředkovaně skrze herce z dalších generací či jen ve vzpomínkových pořadech jemu věnovaných.
Abstract:
This bachelor´s thesis maps the situation, in which the archive of the „Červená sedma“ cabaret, that is in large part deposited in rooms of the Czech Radio archive, in the present days is found. It compares the dates from the former catalogue, that was managed by the members of the cabaret themselves, with the real today´s situation. It even shows individual differences and discrepancies, that were during the revision found. This thesis also concentrates on the „Červená sedma“ as a part of the Czech or more precisely the Czechoslovak Radio broadcasting and encourages programmes, in which this company occured, either directly by its members, or indirectly through the actors of other generations or memorial programmes devoted to it.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Eva Vítková 398 kB
Download Abstract in czech Bc. Eva Vítková 42 kB
Download Abstract in english Bc. Eva Vítková 42 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Marta Ottlová 45 kB
Download Opponent's review doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. 41 kB
Download Defence's report 80 kB