velikost textu

Galaxy interactions: dark matter vs. Modified Newtonian dynamics (MOND)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Galaxy interactions: dark matter vs. Modified Newtonian dynamics (MOND)
Název v češtině:
Galaktické interakce: temná hmota vs. modifikovaná newtonovská dynamika (MOND)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Bílek
Školitel:
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Oponenti:
prof. Dr. Pavel Kroupa
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Id práce:
108611
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
galaxie, srážky a interakce galaxií, gravitace, modifikovaná Newtonova dynamika (MOND), N-částicové simulace
Klíčová slova v angličtině:
galaxies, galaxy collisions and interactions, gravity, modified Newtonian dynamics (MOND), N-body simulations
Abstrakt:
Abstrakt: MOND je observačně zjistěné pravidlo pro předvídání zrychlení hvězd a galaxií na základě rozložení pozorovatelné hmoty. Možná je to důsledek nového zákona fyziky. Shr- nuji teoretické stránky MONDu, jeho výsledky a problémy. MOND byl doposud testován hlavně v diskových galaxiích. Jeho testy v eliptických galaxiích jsou vzácné, protože pro- jevy MONDu jsou u nich malé v oblastech pozorovatelných obvyklými metodami. V práci vysvětluji medtody a nápady, které jsem vytvořil pro testování MONDu v eliptických ga- laxiích pomocí hvězdných slupek. Slupky nám navíc poprvé umožňují testovat MOND pro hvězdy na radiáních drahách. Slupky jsou výsledkem galaktických interakcí. Vysvětluji mechanismy jejich tvorby a shrnuji výsledky z pozorování a simulací slupek.
Abstract v angličtině:
Abstract: MOND is an observational rule for predicting the acceleration of stars and galaxies from the distribution of the visible matter. It possibly stems from a new law of physics. I list the theoretical aspects of MOND, its achievements and problems. MOND has been tested mainly in disc galaxies so far. Its tests in elliptical galaxies are rare because the MOND effects are small for them in the parts observable by the conventional methods. In the thesis, I explain the methods and ideas I developed for testing MOND in the ellipticals using stellar shells. Moreover, the shells enable us to test MOND for stars in radial orbits for the first time. The shells are results of galactic interactions. I discuss the shell formation mechanisms and summarize the findings from shell observations and simulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Bílek 47.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Bílek 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Bílek 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Kroupa 976 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 454 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 354 kB