velikost textu

Československý stát a francouzské moderní umění v letech 1923 až 1937

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československý stát a francouzské moderní umění v letech 1923 až 1937
Název v angličtině:
Czechoslovakia and the French modern art from 1923 to 1937
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Nikolaj Savický
Školitel:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
108581
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Před koncem 19. století byly možnosti české politické reprezentace na mezinárodní scéně minimální. V těchto podmínkách představovaly vztahy s francouzskou reprezentací z pohledu české politické a kulturní elity nejen protiváhu proti německému vlivu, ale také také jistou náhradu za neexistující diplomacii a v mnohém nahrazovaly politickou činnost. Otevření francouzského konzulátu v Praze roku 1897 bylo důležitým momentem českého politického života. Na počátku 20. století zorganizoval Spolek výtvarných umělců Mánes řadu výstav francouzského umění, zejména v letech 1907, 1910 a 1914. České publikum tak mělo první příležitost vidět díla impresionistů, postimpresionistů a kubistů. Z druhé z těchto výstav zakoupil spolek Derainovo monumentální plátno Koupání (1908). Tato tradice byla přerušena první světovou válkou. Pět let po založení nezávislého Československa, byla obnovena. Činem československé vlády, majícím za cíl zlepšení česko-francouzských vztahů, pak vznikla jedinečná sbírka, která je dodnes celosvětově důležitá pro bádání o francouzském umění 19. a počátku 20. století.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Nikolaj Savický 11.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Nikolaj Savický 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Nikolaj Savický 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 210 kB