velikost textu

Dokazování ve sporech o náhradu škody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování ve sporech o náhradu škody
Název v angličtině:
Evidence in civil lawsuit for damages
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Antonín Valuš
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
108483
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, odpovědnost za škodu, civilní proces
Klíčová slova v angličtině:
evidence, liability for damages, civil proceeding
Abstrakt:
Abstrakt Dokazování ve sporech o náhradu škody. Problematika dokazování ve sporech o náhradu škody je tématem, obsahujícím značné množství problematických míst a nedůsledností zákonodárce, které se snaží přiměřeným způsobem doplňovat aplikační praxe. Cílem práce je podat ucelený výklad pojednávající o specifikách procesního dokazování ve sporech o náhradu škody, přičemž důraz je kladen na sporné otázky vznikající při praktické aplikaci příslušných právních předpisů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Evidence in civil lawsuit for damages The issue of evidence in the civil lawsuit for damages is a topic containing a significant number of questionable points and legislator´s inconsistencies, which are complementing by the judicial practice of courts. The aim of this paper is to provide a comprehensive interpretation of the specifics of evidence in the civil lawsuit for damages with the emphasis on issues which arise from the practical application of relevant legal acts. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Antonín Valuš 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Antonín Valuš 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Antonín Valuš 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB