velikost textu

Řízení pro porušení Smlouvy EU členskými státy a jeho změny na základě Lisabonské smlouvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení pro porušení Smlouvy EU členskými státy a jeho změny na základě Lisabonské smlouvy
Název v angličtině:
Proceedings for infringement of the TEU by the Member State and its changes after the Lisbon Treaty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Klára Starostová
Vedoucí:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Id práce:
108470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Řízení, Porušení, Lisabonská smlouva ,
Klíčová slova v angličtině:
Infringement proceedings, Breach, Lisbon Teraty
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je úvaha nad funkčností a efektivností jednoho ze základních prostředků, kterými EU, na rozdíl od klasických mezinárodních organizací disponuje, pro prosazování a kontrolu dodržování práva EU členskými státy, řízením pro porušení Smlouvy v jeho nejnovější podobě tak, jak ji upravuje Lisabonská smlouva v čl. 258 – 260 SFEU. Práce obsahuje i dvě témata, která autor považuje za úzce související s tématem řízení pro porušení Smlouvy, kapitoly věnující se řízení o předběžné otázce a odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci. Vzájemnou souvislost těchto institutů autor spatřuje v tom, že řízení pro porušení Smlouvy, spolu s řízením o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU a s vnitrostátním řízením o náhradě škody způsobené jednotlivci porušením práva EU, představují základní procesní prostředky zajišťující efektivitu práva EU. Do práce je dále zahrnuta úvaha nad Projektem EU Pilot, iniciativou, jejímž cílem je užší spolupráce mezi členskými státy a Komisí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to give a detailed overview of the functioning and effectiveness of one of the main instruments which EU has to enforce and control the application of the EU law by its Member States, which are the infringement proceedings for breaching of the EU law in its newest form as provided by Art. 258 – 260 of the Lisbon Treaty. The thesis contains also two issues related to the main topic, the state liability for the breaching of the EU law towards individuals and the preliminary ruling with accordance to the art. 267 of the TFEU. Another part of the thesis is a detailed consideration of the EU Pilot Project, which should serve as a platform for better cooperation between the Member States and the Commission.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Starostová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Starostová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Starostová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB