velikost textu

Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka
Název v angličtině:
Frequency analysis of handshapes in selected Czech sign language dictionaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Lišková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
108455
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tvary ruky, frekvence, slovníky, znakové jazyky, český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
handshapes, frequency, dictionaries, sign languages, czech sign language
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato práce se primárně zaměřuje na tvary ruky a jejich frekvenci ve vybraných slovnících českého znakového jazyka. Hlavním cílem bylo provést analýzu výskytu tvarů ruky ve dvou typech slovníků českého znakového jazyka (všeobecný a terminologický) a porovnat je. Sekundárním cílem pak bylo provést analýzu tvarů aktivní a pasivní ruky v těchto slovnících a analýzu typů znaků. Posledním cílem bylo získání informací o tvarech ruky ve světových znakových jazycích a porovnat jejich nejfrekventovanější tvary ruky s výsledky mé analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract in English This work focuses primarily on the handshapes and their frequency in the selected Czech sign language dictionaries. The main aim was to analyze the occurence of handshapes in two types of Czech sign language dictionaries (general and terminology) and compare them. A secondary aim was to analyze the handshapes of active and passive hand in these dictionaries and to analyze types of signs. The last aim was to get information about handshapes in foreign sign languages and compare their most frequent handshapes with my analysis results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Lišková 6.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Lišková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Lišková 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 560 kB