velikost textu

Právní úprava domény .EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava domény .EU
Název v angličtině:
Legal regulation of .EU domain
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marek Disman
Oponenti:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
108361
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) - PRÁVNÍ ÚPRAVA DOMÉNY .EU Předmětem této rigorózní práce je právní úprava domény .eu. V úvodních kapitolách práce je definován pojem a význam doménových jmen, jejich struktura a druhy. Následně se práce zabývá pojetím doménových jmen z právního hlediska v rámci právního řádu České republiky a neopomíjí ani jejich ekonomické aspekty. Hlavní pozornost je věnována doméně nejvyššího řádu .eu (.eu TLD), která je popsána z hlediska okolností a důvodů jejího zavedení, institucí vykonávajících působnost v oblasti této domény, průběhu registrace doménových jmen .eu, vztahů vznikajících mezi příslušnými subjekty, poskytování ochrany práv příslušným subjektům a aktuálních tendencí využívání domény .eu v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jako hlavní pramen pro sepsání této rigorózní práce bylo použito především nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení (ES) č. 874/2004. Zásadním zdrojem informací byla rovněž pravidla kompetentních institucí vydávaná na základě zmíněných nařízení (ES) a dále jednotlivá rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény .eu. Práce hodnotí institut doménového jména z hlediska českého právního řádu a následně poskytuje relativně ucelený přehled o právní úpravě domény .eu, a to především jednotlivých fází registrace doménových jmen pod touto doménou, práv a povinností subjektů způsobilých k registraci a držbě doménových jmen .eu a rovněž řízení o sporech, které ohledně doménových jmen .eu vznikají. Prostřednictvím aktuálních údajů ohledně domény .eu poskytnutých jejím správcem, vyjadřuje tato práce význam a aktuálnost tématu doménových jmen, jakožto nepostradatelné součásti dnešního světa. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT (EN) - LEGAL REGULATION OF .EU DOMAIN The subject of this thesis is the legal regulation of the “.eu” top level domain (.eu TLD). The opening chapters of the thesis focus on defining the concept and establishing the importance of domain names, together with their structure and various types. The thesis then goes on to consider the issue of domain names from the point of view of the Czech legal system. The thesis discusses the circumstances and reasons for the implementation of the .eu TLD and looks at the duties and responsibilities of those institutions responsible for its maintenance, the process of registering a domain name, relations between the entities involved (e.g. domain name holders or applicants for domain names and registrars), the protection of the rights of such involved entities and current .eu TLD usage trends (in particular, among EU member states). Regulation (EC) No 733/2002 and Regulation (EC) No 874/2004 are the main source materials for this thesis. However, rules issued by the competent institutions on the basis of Regulations (EC) No 733/2002 and Regulation (EC) No 874/2004 - as well as certain rulings made by the ADR (the arbitration centre for Internet disputes) - have also served as an important sources of information. The thesis offers a relatively comprehensive look at the .eu TLD, and especially the various stages of the registration process. The thesis also examines domain name disputes, certain stages of ADR proceedings, and the rights and obligations of those entities eligible to register .eu domain names. At the same time, this thesis explains the importance and relevance of domain names in today's world. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marek Disman 2.09 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Marek Disman 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marek Disman 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marek Disman 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 907 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB