velikost textu

Rozvojový potenciál velmi malých obcí: na příkladu Domažlicka a Kralovicka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvojový potenciál velmi malých obcí: na příkladu Domažlicka a Kralovicka
Název v angličtině:
Development potencial of very small municipalities: on the example in Domažlice and Kralovice regions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Váchalová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Ing. Pavlína Maříková
Id práce:
108266
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvoj obce, velmi malé obce, venkov
Klíčová slova v angličtině:
development of the municipality, very small municipalities, rural
Abstrakt:
Abstrakt Sídelní soustava České republiky je typická velkým počtem malých obcí. Tyto obce zastávají stejné postavení jako obce větší, vysoký počet jich však disponuje omezenými zdroji pro svůj rozvoj. Někteří autoři diskutují o možnosti jejich integrace. Tato práce se zabývá problematikou malých obcí se zaměřením na ty nejmenší z nich a poukazuje na aktivitu těchto obcí a jejich schopnost budoucí existence. klíčová slova: rozvoj obce, velmi malé obce, venkov
Abstract v angličtině:
Settlement system of the Czech Republic is typical by a big number of small municipalities. Those municipalities has the same status as bigger municipalities. However those small municipalities manage with limited resources for their development. Some authors discuss about possibility of their integration. This thesis is about the problematics of small municipalities and it focuses on the smallest ones and it shows their activity and capability of existence. key words: development of the municipality, very small municipalities, rural
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Váchalová 6.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Váchalová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Váchalová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavlína Maříková 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. 81 kB