velikost textu

Logická analýza a forma tvrzení typu "to-a-to existuje"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logická analýza a forma tvrzení typu "to-a-to existuje"
Název v angličtině:
The logical analysis and the logical form of the statements "A exists"
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ludmila Dostálová
Školitel:
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marián Zouhar, CSc.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Id práce:
108258
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra logiky (21-KLOG)
Program studia:
Logika (P6142)
Obor studia:
Logika (XLG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce bylo nalézt vhodnou logickou formu pro tvrzení typu "to-a-to existuje". Nejprve byl proveden rozbor významu těchto tvrzení založený na historickém přístupu. Na jeho základě byla stanovena východiska logické analýzy těchto tvrzení a určeny podmínky, které musí systém logiky splňovat, aby byl vhodným nástrojem pro jejich logickou analýzu. Následně bylo ukázáno, nakolik jednotlivé logické formy těchto tvrzení v různých systémech logiky tyto podmínky splňují a zda (popř. s jakými omezeními) je lze považovat za adekvátní. Kritériem správnosti pro logickou formu tu je vedle ekvivalentních pravdivostních podmínek především zachování intuicí s těmito tvrzeními obvykle spojovanými a přijatelnost deduktivních důsledků.
Abstract v angličtině:
The thesis investigates the logical form of the statements "so-and-so exists". Firstly, the historical survey was displayed in order to identify the meaning of this sort of statements. Hence starting conditions of the logical analysis were defined as well as the requirements that the background logic of the logical analysis must fulfill in order to be an adequate tool to express their logical form. Consequently, various logical forms of existential statements as they are expressed in different logic systems were compared in order to show to what extent they fulfull the demand. The evaluation criteria were: the equivalency of truth-conditions, fulfillment of intuitions, and the acceptability of the deductive results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ludmila Dostálová 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ludmila Dostálová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ludmila Dostálová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marián Zouhar, CSc. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 478 kB