velikost textu

Ústřední matice školská

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústřední matice školská
Název v angličtině:
Central School Association
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Lukešová
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
108232
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ústřední matice školská; české školy; školství; 19. století; 20. století; české země
Klíčová slova v angličtině:
Central School Association; czech schools; education; 19th century; 20th century; czech lands
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá Ústřední maticí školskou od jejího založení roku 1880 až do jejího zániku v roce 1951. Nejdříve přibližuje společenskou a politickou situaci 80. let 19. století, tedy období, kdy vznikaly národní obranné organizace. Poté rozebírá problematiku menšinového školství. Následně popisuje zřízení Ústřední matice školské a změny v její organizaci. Činnost Ústřední matice školské sleduje ve třech etapách, přičemž se zaměřuje na období po roce 1918. Nakonec ukazuje spolupráci Ústřední matice školské s Národní radou českou na příkladu jejich sporu o národní kolek.
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with Central School Association from its establishment in 1880 to its dissolution in 1951. At first it approaches social and political situation in the 80s of the 19th century, thus period of rise of national defensive organizations. After that it analyses the issue of the minority education. Subsequently it describes foundation of Central School Association and changes in its organization. It monitors activity of Central School Association in three stages and it focuses on period after 1918. In the end it shows cooperation of Central School Association with National Czech Council as an example their dispute regarding of the national stamp.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Lukešová 641 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Lukešová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Lukešová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 73 kB