velikost textu

Pozdně antické paláce římského a post-římského světa (3. - 8. století)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozdně antické paláce římského a post-římského světa (3. - 8. století)
Název v angličtině:
Late Antique palaces of Roman and post-Roman world (3rd - 8th century)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kostěnec
Školitel:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
prof. PhDr. Tatjana Štefanovičová, CSc.
Id práce:
108222
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (XARK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce zpracovává palácovou architekturu pozdní antiky v její celé historické šíři (3.-8.st.), začínaje od paláců římské nobili a konče v rezidencích umajovských kalifů na jedné a palácích Karla Velkého na straně druhé. Pozornost je věnována především třem zásadním otázkám: 1) Zda nebo jak se projevovala funkce jednotlivých palácových staveb (privátní, císařské a královské, správní, biskupské) v jejich architektuře. 2) Inovace v pozdější římské a raně byzantské architektuře. 3) Kontinuita a změny v palácové architektuře v post-římské době. Bod 1 ukazuje, že palácová architektura pozdní antiky není v této studii zkoumána jen z formalistického hlediska (zjednodušeně jako srovnávání půdorysných typů), ale v souvislosti s funkcí jednotlivých staveb a také v jejich kulturním, etnickém a politickém kontextu.
Abstract v angličtině:
This disertation deals with the palace architecture of Late antiquity, understand as the period between the third and eight century. The author examines palatial buildings and complexes from three points of view: 1) A possibility of interaction between the function and the form in different types of palace (imperial, aristocratic, governor´s, episcopal). 2) Innovations in the later Roman and early Byzantine architecture. 3) Continuity and changes in the palatial architecture in the post-Roman period. Point 1 suggests that the late antique palace architecture is surveyed in this study not only from the formal point of view (simple examination of groundplans) but also in connection with a function they served.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kostěnec 3.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kostěnec 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kostěnec 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Tatjana Štefanovičová, CSc. 345 kB