velikost textu

Dějiny církevní správy v Protektorátu a Sudetské župě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny církevní správy v Protektorátu a Sudetské župě
Název v angličtině:
History of church administration in the Protectorate and Sudeten County
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThDr. Mgr. Jaromír Beringer
Školitel:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Id práce:
108124
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Po roce 1989 vyšla celá řada monografií a vědeckých článků, které se soustředily na oblast českých dějin v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Bezesporu je to téma, které ještě není zcela probádané, a proto zde čeká na svá odhalení celá řada zajímavostí. Pozoruhodný však zůstává fakt, že tak důležité historicko-religionistické téma, jako jsou dějiny církevní správy od Mnichovské dohody do osvobození naší vlasti v květnu 1945, z velké části uniklo badatelské pozornosti. Zábor, který postihl naši republiku po mnichovském diktátu 30. září 1938, ochromil chod i tak významné instituce, jakou byla římskokatolická církev. V této souvislosti je třeba upozornit na důležitou skutečnost, že až do roku 1950 se vedly matriky právě na farních úřadech. S nesmírnou pečlivostí se zde zaznamenávaly veškeré údaje o narození, úmrtí, o uzavřených manželstvích, ale také všechny úkony, které vyplývaly z duchovenské činnosti. České diecéze dostaly po třicetileté válce a v josefínské době novou podobu. V roce 1654 vzniklo nové biskupství v Hradci Králové, dále v roce 1655 severočeské biskupství v Litoměřicích, které mělo sehrát úlohu obranného valu před šířícím se luteránstvím ze Saska, a v roce 1785 bylo ustaveno biskupství v Českých Budějovicích. Tyto diecéze pak byly začleněny se svými biskupy jako sufragány pod pražskou arcidiecézi, která vznikla v roce 1344. Pro úplný výčet je nutné připomenout, že v létech 1344 - 1474 bylo funkční ještě biskupství v Litomyšli, které postupně ztrácelo svůj význam po husitských bouřích, až zcela zaniklo. Hranice diecézí z josefínské doby tak měly platnost až do roku 1978, kdy Vatikán začal respektovat státní hranice tehdejšího Československa. Do té doby patřilo k pražské arcidiecézi ještě Kladsko, o které přišla ve válkách s Pruskem Marie Terezie. Svatý stolec to ale nebral na vědomí a nadále nechal toto území pod správou pražské arcidiecéze.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThDr. Mgr. Jaromír Beringer 16.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThDr. Mgr. Jaromír Beringer 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThDr. Mgr. Jaromír Beringer 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB