velikost textu

Biblické podněty pro eticky zodpovědné řešení otázky přijímání cizinců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biblické podněty pro eticky zodpovědné řešení otázky přijímání cizinců
Název v angličtině:
Biblical Grounds for Ethically Responsible Approach to the Acceptance of Strangers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Oponenti:
prof.Dr. Albert-Peter Rethmann
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Id práce:
107946
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
25. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
7 Summary The submitted rigorous thesis (Biblical Grounds for Ethically Responsible Approach to Acceptance of Strangers) describes biblical view on the question of receiving strangers. The text· is constituted by the presentation of basic biblical texts to the given topic, including their brief exegesis and interpretation, by the synthesis of fundamental biblical theological views and conclusions, and introduction of relevant biblical anthropological topics related to biblical theology of creation (above all the human dignity and the idea of "totus orbis" - i. e. the universalist idea of humankind unity). Since the presented reflection can be used in the theological ethical reflection of the phenomenon, the introducing chapter submits basic methodological notes related to the nexus ofbiblical hermeneutics and Christian social ethics. Key words: stranger alien foreigner Bible acceptance of strangers ethics 106
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Petr Štica, Th.D. 869 kB
Stáhnout Příloha k práci ThLic. Petr Štica, Th.D. 13 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Petr Štica, Th.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Petr Štica, Th.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.Dr. Albert-Peter Rethmann 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 363 kB