velikost textu

Measurement of the inclusive jet cross-section with the ATLAS detector

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Measurement of the inclusive jet cross-section with the ATLAS detector
Název v češtině:
Měření účinného průřezu inkluzivní produkce jetů detektorem ATLAS
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Pleskot
Školitel:
RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Oponenti:
dr. Pavel Starovoitov
Mgr. Marek Taševský, PhD.
Konzultant:
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Id práce:
107809
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ATLAS, jet, QCD, účinný průřez, hadronový kalorimetr
Klíčová slova v angličtině:
ATLAS, jet, QCD, cross-section, hadronic calorimeter
Abstrakt:
LHC je urychlovač částic postavený v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Urychluje protony na nejvyšší člověkem dosažené energie. Experiment ATLAS zazna- menává data o srážkách těchto protonů. V nich často vznikají jety neboli kolimované výtrysky hadronů. Tato dizertační práce představuje nejnovější měření účinného průřezu inkluzivní produkce jetů experimentem ATLAS. Použitá data byla nabrána v roce 2011 ve srážkách protonů o těžišťové energii 7 TeV. Kalorimetr je pro rekonstrukci jetů nejdůležitější částí detektoru ATLAS. V průběhu nabírání dat bylo kvůli problémům odstaveno několik částí (modulů) hadronového kalorimetru. Tyto nefunkční moduly mají značný dopad na měření energie jetů. Dizertační práce popisuje testy dvou různých druhů softwarových ko- rekcí k energii jetů ovlivněných tímto problémem. 1
Abstract v angličtině:
The Large Hadron Collider is an accelerator based in the European Organization for Nuclear Research (CERN). It accelerates protons to the highest energies ever reached by the mankind. The ATLAS experiment records data from the proton-proton collisions. Common objects born in the collisions are jets, i.e. collimated bursts of hadrons. This thesis presents the newest ATLAS measurement of the inclusive jet cross-section. The data sample used was recorded in 2011 at 7 TeV centre-of-mass energy. Calorimeter is the most important part of ATLAS for the jet reconstruction. During the data taking, the hadronic calorimeter faced several failures of its components, modules. These non-operating parts have important impact on the jet energy measurement. The thesis describes tests of two available software corrections of the affected jet energies. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Pleskot 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Pleskot 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Pleskot 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Pavel Starovoitov 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Taševský, PhD. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 155 kB