text size

Imaginace ve výtvarném umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Imaginace ve výtvarném umění
Titile (in english):
Imagination in Art
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Hana Dočkalová
Supervisor:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Opponent:
Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Thesis Id:
107667
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Teaching Degree in Art for Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools (VV ZU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Imaginace, filmová a audiovizuální výchova, výtvarná výchova, tvořivost, animismus
Keywords:
Imagination, Film and audiovisual Education, Art Education, creativity, animism
Abstract (in czech):
Název: Imaginace v umění Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pojmem imaginace z psychologického a filosofického hlediska. Z pohledu vývoje osobnosti dítěte nahlíží funkci imaginace v souvislosti s filmovou a audiovizuální produkcí. Na vybraných ukázkách zkoumá vztah imaginace a filmové a audiovizuální tvorby. Ukázky zahrnují experimentální film a animaci, surrealistickou a avantgardní tvorbu a videoart. Didaktická část obsahuje náhled na současné pojetí filmové a audiovizuální výchovy a na pojetí tvořivosti ve výtvarné výchově. Dále uvádí didaktické příklady z praxe. Klíčová slova: Imaginace, filmová a audiovizuální výchova, výtvarná výchova, tvořivost, animismus
Abstract:
Title: Imagination in Art Summary: This thesis deals with the concept of imagination in terms of psychological and philosophical. Regarded the function of imagination in the development of the child´s personality in relation to film and audiovisual production. It represents the relationship of imagination and the film and audiovisual works on selected examples from the period of experimental film and animation, surrealist and avant-garde work to video art. Educational section provides insight into the current approach to film and audio-visual education and the concept of creativity in Art education. It further states examples from practice. Keywords: Imagination, Film and audiovisual Education, Art Education, creativity, animism
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Dočkalová 1.93 MB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Dočkalová 193 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Dočkalová 134 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 182 kB
Download Opponent's review Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 56 kB
Download Defence's report doc. ak. mal. Zdenek Hůla 55 kB