velikost textu

Problémy institutu vazby v českém trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy institutu vazby v českém trestním řízení
Název v angličtině:
Issues of the institution of custody in Czech criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Romana Ševců
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
10766
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Romana Ševců 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Romana Ševců 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Romana Ševců 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB