velikost textu

Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie. Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie. Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi
Název v angličtině:
Looking for the Sense of Being as a Way of Daseinsanalytic Psychotherapy. Potential Contribution of Daseinsanalysis for Pedagogical Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponenti:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Id práce:
107574
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dasein, analýza, terapie, rozumění
Klíčová slova v angličtině:
Dasein, analysis, therapy, understanding
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce Hledání smyslu bytí jako cesta daseinsanalytické psychoterapie s podtitulem Využití daseinsanalytických poradenských programů v pedagogické praxi pojednává o možnostech uplatnění daseinsanalytického preventivního a léčebného poradenství v prostředí základních škol. K základním východiskům těchto poradenských programů náleží filosofie Martina Heideggera, fenomenologie, hermeneutická výkladová metoda a psychoterapeutický směr daseinsanalýza. Cílem disertační práce je představit na poli filosofie výchovy tento nový projekt, zabývající se problematikou šikany a spolu s ním tak i vznést otázku po inspirativních možnostech rozvoje stávajícího systému vysokoškolského vzdělávání pedagogů. KLÍČOVÁ SLOVA Filosofie výchovy, daseinsanalýza, šikana, prevence, poradenství, vzdělávání pedagogů ABSTRACT The doctoral thesis Looking for the Sense of Being as a Way of Daseinsanalytic Psychotherapy with the subtitle Potential Contribution of Daseinsanalysis for Pedagogical Practice deals with possibilities of the daseinsanalytical preventive and treatment consultancy application in the environment of primary schools. The consultation programmes are based on Martin Heidegger’s philosophy, phenomenology, hermeneutical explanation method and daseinsanalytical psychotherapy. The goal of the doctoral thesis is to introduce, in the field of philosophy of education, this new project focused on bullying and also to raise a question about the inspirational possibilities of the development of the current system of Teacher’s university education. KEYWORDS Philosophy of education, daseinsanalysis, bulliyng, prevention, consulting, education in teaching
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The doctoral thesis Looking for the Sense of Being as a Way of Daseinsanalytic Psychotherapy with the subtitle Potential Contribution of Daseinsanalysis for Pedagogical Practice deals with possibilities of the daseinsanalytical preventive and treatment consultancy application in the environment of primary schools. The consultation programmes are based on Martin Heidegger’s philosophy, phenomenology, hermeneutical explanation method and daseinsanalytical psychotherapy. The goal of the doctoral thesis is to introduce, in the field of philosophy of education, this new project focused on bullying and also to raise a question about the inspirational possibilities of the development of the current system of Teacher’s university education. KEYWORDS Philosophy of education, daseinsanalysis, bulliyng, prevention, consulting, education in teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. 963 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 892 kB