text size

Rozbor komiksové adaptace Hrabalovy Příliš hlučné samoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Rozbor komiksové adaptace Hrabalovy Příliš hlučné samoty
Titile (in english):
Analysis of the Comic Book-Adaptation "Too Loud a Solitude" based on the original book by Bohumil Hrabal
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jitka Perglerová
Supervisor:
Mgr. Pavel Kořínek
Opponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Thesis Id:
107474
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra české literatury (41-KCL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Czech Language Oriented at Education - German Language Oriented at Education (B ČJ-NJ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
adaptace, komiks, kresba, panel, perspektiva, transkulturace
Keywords:
adaptation, comic book, drawing, panel, perspective, transculturation
Abstract (in czech):
Resumé Tato práce se věnuje rozboru komiksové Příliš hlučné samoty francouzských autorů Lionela Trana, Ambreho a Valérie Bergeové. Zaměřuje se především na působení specifických prvků komiksu na Hrabalův básnický výraz, kterého je docíleno zejména různou velikostí panelů a jejich rozložením, rozvržením na celky a detaily, stylem kresby a celkovou kooperací textové a obrazové složky. Ukazuje, že vhodným využitím těchto prostředků se dají odstínit i jemné nuance Hrabalova poetického výrazu a že některé významy jsou jimi ještě více posíleny. Pozornost je věnována i časovým a kulturním posunům, které s sebou adaptace nese.
Abstract:
Abstract Presented bachelor´s degree thesis contains an analysis of the comic book adaptation of Too Loud a Solitude by French authors Lionel Tran, Ambre and Valérie Berge. It focuses primarily on influence of specific components of comic books form on Hrabal- s poetic expression, that is accomplished primarily with various size of panels and its unfold, distribution of units and details, but also with the style of drawing and with complete text- and picture element cooperation. It demonstrates, that with an apposite aplication of these elements delicate nuances of Hrabal- s poetic expression can be also varied and that some meanings (originaly textuelly inzerent)are further strenghtened with these elements. Further attention is then dedicated to the time- and culture shifts, that this adaptation also devolops end employs.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jitka Perglerová 299 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Jitka Perglerová 16.88 MB
Download Abstract in czech Bc. Jitka Perglerová 49 kB
Download Abstract in english Bc. Jitka Perglerová 44 kB
Download Supervisor's review Mgr. Pavel Kořínek 30 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 64 kB
Download Defence's report 127 kB