velikost textu

Převod státní zemědělské půdy do vlastnictví jiných osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Převod státní zemědělské půdy do vlastnictví jiných osob
Název v angličtině:
Transfer of state agricultural land to the ownership of other persons
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Aleš Sova
Oponenti:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Id práce:
10739
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Aleš Sova 5.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Aleš Sova 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Aleš Sova 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB