velikost textu

Ochrana domorodého obyvatelstva ve světle rozhodnutí mezinárodních orgánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana domorodého obyvatelstva ve světle rozhodnutí mezinárodních orgánů
Název v angličtině:
Protection of indigenous population from the perspective of decisions of international bodies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jitka Soukupová Ivančíková, Ph.D.
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
10732
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Soukupová Ivančíková, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Soukupová Ivančíková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Soukupová Ivančíková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB