velikost textu

Výživné pro děti v české a francouzské právní úpravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživné pro děti v české a francouzské právní úpravě
Název v angličtině:
Maintenance for children in Czech and French law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Vávrová
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
10729
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Vávrová 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Vávrová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Vávrová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB