velikost textu

Postavenie židov v období prvého samostatného Slovenského štátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavenie židov v období prvého samostatného Slovenského štátu
Název v angličtině:
The status of Jews in the First Period of Indepenent Slovakian State
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Dvořák
Vedoucí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
10727
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Dvořák 3.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Dvořák 2 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Dvořák 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB