velikost textu

Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
Název v angličtině:
Compensation for injuries sustained at work and occupational diseases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Špitálský
Vedoucí:
Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
10726
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Špitálský 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Špitálský 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Špitálský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB