velikost textu

Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se zaměřením na fotovoltaické elektrárny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se zaměřením na fotovoltaické elektrárny
Název v angličtině:
Legal framework of electricity production from renewable resources with special focus on photovoltaic plants
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Magda Frantlová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
107156
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika – energetika
Klíčová slova v angličtině:
Renewable resources of energy – solar energy – energy
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je zaměřena na právní úpravu obnovitelných zdrojů elektrické energie. Cílem této práce je popsat a zhodnotit vývoj české právní úpravy obnovitelných zdrojů elektrické energie s ohledem na její praktické ekonomické a ekologické souvislosti. Zároveň jsem se zaměřila na související právní spory a možné právní souvislosti některých kroků a opatření české vlády v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Magda Frantlová 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Magda Frantlová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Magda Frantlová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB