velikost textu

Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku
Název v angličtině:
Damages arising out of liability for damage caused by operation of motor vehicle
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Carvanová
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
107148
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku je odpovědností objektivní, nezáleží tedy na zavinění. Tato zvláštní odpovědnost v běžném životě vzniká nejčastěji při dopravních nehodách. Pokud se poškozený na vzniku škody podílel, pak je jeho nárok na náhradu škody poměrně krácen. V případě škody na zdraví vzniká poškozenému nárok na náhradu bolestného a ztížení společenského uplatnění. Dalšími nároky jsou věcná škoda, odškodnění za usmrcení, ztráta na výdělku a náklady spojené s léčením. Problematika náhrady škody je velice složitá, proto by se poškození měli obracet na kvalifikované zástupce, kteří se o jejich nároky postarají.
Abstract v angličtině:
Abstract Liability for damage caused by operation of motor vehicle is an objective liability and culpability is not necessary. This specific liability originates in real life usually while car accident. In the case that the injured person involved in the accident, his claim for damages is shorten. In the case of bodily harm he can claim reparation money and after that diminishing of social position. Other claims are material damage, lumpsum compensation, loss of earning and treatment costs. Issue of damages is very difficult, so injured people should ask for help competent reresentative, who takes care of thein claims.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Carvanová 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Carvanová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Carvanová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB