velikost textu

Ochrana spotřebitele a duševní vlastnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana spotřebitele a duševní vlastnictví
Název v angličtině:
Protection of a consumer and intellectual property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Filip Hruška
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10705
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Filip Hruška 30.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Filip Hruška 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Filip Hruška 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB