velikost textu

L´usage comparé des motifs historiques dans la légitimation monarchique entre les royaumes de France et de Bohême à la fin du Moyen Âge

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
L´usage comparé des motifs historiques dans la légitimation monarchique entre les royaumes de France et de Bohême à la fin du Moyen Âge
Název v češtině:
Využívání historických motivů v panovnické legitimaci: srovnání francouzského a českého království v pozdním středověku
Název v angličtině:
Comparison of the Use of Historical Motives in the Monarchical Legitimacy in kingdoms of France and Bohemia in the Late Middle Ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Žůrek
Školitel:
doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Oponenti:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. Jean- Marie Moeglin
Id práce:
106990
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
historická kultura, Francie, Lucemburkové, Valois, korunovace, historiografie, Karel Veliký, Karel IV., Karel V. z Valois
Klíčová slova v angličtině:
historic culture, France, Luxembourg, Valois, Charlemagne, historiography, coronation, Charles IV, Charles V of Valois
Abstrakt:
Václav Žůrek Využívání historických motivů v panovnické legitimaci: srovnání Francouzského a Českého království v pozdním středověku Abstrakt Pojetí vlastní minulosti je zásadním prvkem, jenž napomáhá vytvářet identitu jedince i skupiny. Významu minulosti pro udržování vnitřní soudržnosti sociální skupiny jakéhokoliv rozsahu (rodu, kmene, obce, regionu, země, státu) si byli vědomi i středověcí autoři, kteří skrze vyprávění o minulosti napomáhali vytváření identity. Právě využití vyprávění a výkladu minulosti v duchu legitimizačních snah panovnického rodu je ústředním tématem předkládané disertační práce. Hlavní důraz je přitom kladen na reinterpretaci a instrumentalizaci minulosti ve službách prvních králů z rodu Valois na francouzském trůně a Lucemburků v Čechách, přičemž hlavním materiálem pro analýzu jsou díla latinské i vernakulární historiografické produkce.
Abstract v angličtině:
Václav Žůrek Comparison of the Use of Historical Motives in the Monarchical Legitimacy in Kingdoms of France and Bohemia in the Late Middle Ages Abstract Concepts of the past are most important parts in the formation of individual and collective identity. Medieval authors deliberately used the historical narratives as a means of enhancing the cohesion of respective social groups, usually the ruling strata of society. The doctoral thesis focuses on re-interpretations and exploitations of the past in France and Bohemia during the 14th century, on the role of historical narratives in the self-representation of the ruling dynasties Luxembourg and Valois, and on the perception of their own role in the history. Main question of the thesis is the social and literary context of the shaping of an imagination of the past: detailed comparison between the Latin and vernacular historiographical production at the royal courts in France and Bohemia bring also crucial observations as to the ways and means of cultural transfer between the respective centres of power.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Žůrek 6.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Žůrek 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Žůrek 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Žůrek 760 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jean- Marie Moeglin 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 6.54 MB