velikost textu

Projekty Wikizdroje a Wikiknihy jako informační zdroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekty Wikizdroje a Wikiknihy jako informační zdroje
Název v angličtině:
Projects Wikisource and Wikibooks as information resources
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Kurzová
Vedoucí:
PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Věra Pilecká
Konzultant:
Mgr. Lucie Sakastrová
Id práce:
106977
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Wikizdroje, Wikiknihy, MediaWiki, Nadace Wikimedia
Klíčová slova v angličtině:
Wikisource, Wikibooks, MediaWiki, Wikimedia Foundation
Abstrakt:
Abstrakt (v českém jazyce) Práce se věnuje vzniku a vývoji projektů anglických verzí projektů Wikizdroje a Wikiknih s přesahem do české jazykové verze. Zpracované jsou informace o postupu tvorby nových textů a úprav textů na projektech. Pojednáno je o organizaci obsahu a rozsahu projektů. Text se věnuje pouze poskytovaným nástrojům na projektech, protože poskytované služby jsou výsledky činností zpracovaných nástrojů. Závěrečná část je zaměřena na existující způsoby využívání i možným návrhům využívání projektů jako informačních zdrojů.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis occupies itself with the establishment and development of english versions of the Wikisource and Wikibooks projects, with extension to the czech- language version. It processes the information about the new text making procedure and project text modifications. It deals with content organisation and projects extent. The text pays attention only to the tools provided by the projects, because the provided services are results of processed tools actions. The final part is focused on existing ways of using and possible suggestions of using the projects as information sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kurzová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kurzová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kurzová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Pilecká 77 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Lucie Sakastrová 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 81 kB