velikost textu

Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi
Název v angličtině:
Legislative requirements onto prevention of woods and their maintenance in practise treatment process of application
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Kuběnová
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
10678
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt česky Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj.
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky Most of wood management states obtained amounts lower than could be realised, because of ecological initiatives, that consider such amount with the main atribute of threatment ecological stability, of ecosysthemes towards ecological surroundings. Is not necessary to consider that such practise has got economical background ot he amount of obtained incomes and to the amount of necessary outputs. Owners in the states with plenty of norms in this field of prevention could reach unconcurentability status, thus requested amount of wood is higher than obtained by owner in their own property. That has further ecological and economical demands for example polutation of environment occured among long distanced transport of good, compatibility towards capacity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Kuběnová 697 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Kuběnová 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Kuběnová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 80 kB